Srila Prabhupada

SRILA PRABHUPADAN ILMESTYMINEN

PrabhupadaHänen Jumalainen Armonsa A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada ilmestyi vuonna 1896 Kalkutassa, Intiassa. Hän tapasi oman henkisen opettajansa, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswamin, vuonna 1922.

VEDA-TIEDON SANANSAATTAJA LÄNSIMAISSA

Julkaistuaan Bhagavatamin kolme ensimmäistä kirjaa Srila Prabhupada matkusti Yhdysvaltoihin vuonna 1965, täyttääkseen henkisen opettajansa hänelle uskoman elämäntehtävän. Seuraavina vuosina hän kirjoitti noin 60 kirjaa. Ne ovat autenttisia käännöksiä ja yhteenvetoja Intian filosofisista ja uskonnollisista klassikoista. 

Kun Srila Prabhupada saapui New Yorkiin, hän oli käytännöllisesti katsoen pennitön. Ponnisteltuaan lähes vuoden ankaria vaikeuksia vastaan hän perusti heinäkuussa 1966 Kansainvälisen Krishna-tietoisuus Yhteisön (ISKCON). Kaksi vuotta myöhemmin hän toteutti kokeellisen Veda-yhteisön Länsi-Virginiassa. Sen menestyksen innoittamana hänen oppilaansa perustivat useita samanlaisia yhteisöjä Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan. 

Vuonna 1972 Srila Prabhupada aloitti Veda-järjestelmän mukaisen esi- ja keskiasteen koulutuksen. Länsimaiden ensimmäinen gurukula-koulu aloitti toimintansa Teksasissa. Sen jälkeen Srila Prabhupadan oppilaat ovat perustaneet lukuisia vastaavia kouluja kaikkialle maailmaan. Tärkein niistä sijaitsee Mayapurissa, Intiassa.

Srila Prabhupada rakennutti myös useita kulttuurikeskuksia Intiaan. Länsi-Bengalissa sijaitseva Sridhama Mayapur on alati kehittyvä henkinen kaupunki. Vrindavanassa sijaitsee kaunis Krsna-Balarama -temppeli ja kansainvälinen vierastalo. Mumbaissa on suosittu kulttuuri- ja koulutuskeskus.

THE BHAKTIVEDANTA BOOK TRUST (BBT)

Srila Prabhupadan merkittävin anti on hänen kirjansa. Niitä kunnioitetaan autenttisuuden, syvyyden ja selvyyden vuoksi, ja ne on hyväksytty standarditeksteiksi lukuisissa yliopistoissa. Srila Prabhupadan kirjoja on käännetty yli 35 eri kielelle. The Bhaktivedanta Book Trust, joka perustettiin vuonna 1972 juuri Srila Prabhupadan kirjoja varten, on kasvanut maailman suurimmaksi Intian uskontoa ja filosofiaa käsittelevien teosten julkaisijaksi.

KANSAINVÄLINEN OPETTAJA

Korkeasta iästään huolimatta Srila Prabhupada matkusti kahdessatoista vuodessa 14 kertaa maailman ympäri luennoimismatkoillaan. Ne veivät hänet kaikille kuudelle mantereelle. Kiireisestä aikataulustaan huolimatta Srila Prabhupada jatkoi tuotteliasta kirjoittamis- ja käännöstyötään viimeiseen elinpäiväänsä asti. Hänen kirjansa ovat täydellinen Veda-filosofiaa, -uskontoa ja -kulttuuria käsittelevä kirjasto.

Ennen syvästi surtua lähtöään tästä maailmasta, marraskuun 14. vuonna 1977, hän ohjasi yhteisöään ja näki sen kasvavan maailmanlaajuiseksi yli satoine temppeleineen, keskuksineen, kouluineen, ravintoloineen ja maatilayhteisöineen.


HENKINEN OPETTAJA
Prabhupada2Arvovaltainen henkinen opettaja, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada (1896-1977), on Kansainvälisen Krishna-tietoisuus Yhteisön (ISKCON) perustaja. Hän omisti elämänsä Intian henkisen viisauden maailmanlaajuiseen opettamiseen.

Hän oli itsensä oivaltanut sielu ja täydellinen Krishna-tietoisuuden harjoittaja. Paitsi kirjojensa kautta, hän opetti myös esimerkillään. Tällaista henkilöä kutsutaan henkiseksi mestariksi eli guruksi.

HENKINEN OPETTAJA KUULUU OPPILASKETJUUN

Guru perustaa toimintansa pyhiin kirjoituksiin sekä oman henkisen mestarinsa ja muiden pyhimysten ohjeisiin. Hän kuuluu henkisistä opettajista muodostuvaan oppilasketjuun, joka on välittänyt yliaistillista tietoa muuttumattomana Sri Krishnasta alkaen nykypäivään asti.

Srila Prabhupada kuuluu Brahma-Madhva-Gaudiya oppilasketjuun. Henkisen mestarinsa, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakuran, ohjeita noudattaen hän toi Krishna-tietoisuuden länsimaihin. Kansainvälisen Krishna-tietoisuus Yhteisön perustajana hän on kirjojensa, opetustensa ja esimerkkinsä välityksellä kaikkien yhteisön jäsenten henkinen opettaja.

SEURAAJAT JATKAVAT ELÄMÄNTYÖTÄ

Vaikka Srila Prabhupada ei enää ole keskuudessamme, hänen vaikutuksensa kasvaa yhä. Hänen seuraajansa jatkavat hänen elämäntyötään. He toimivat henkisinä opettajina ja vihkivät oppilasketjuun uusia oppilaita.

OPPILASKETJU

OppilasketjuOppilasketjulla tarkoitetaan henkisistä opettajista koostuvaa oppilinjaa, joka on välittänyt yliaistillista tietoa muuttumattomana nykypäivään asti. Sri Krishna antoi maailmankaikkeuden luomisen alussa Veda-tiedon Brahmalle, ensimmäiselle elävälle olennolle. Brahma välitti sen edelleen pojalleen Narada Munille, joka puolestaan kertoi sen Srila Vyasadevalle,Veda-kirjallisuuden kokoajalle. Srila Vyasadevalta tieto siirtyi Sri Madhvacaryalle.

BRAHMA-MADHVA-GAUDIYA

Krishnaliikkeen vihityt jäsenet ovat vastaanottaneet kasteen Brahma-Madhva-Gaudiyana tunnettuun oppilasketjuun. Se on yksi neljästä virallisesta oppiketjusta. 

Oppilasketju muodostuu tahrattomista pyhimyksistä, joita kutsutaan sanalla sadhu. Heistä merkittävimmät ovat acaryoita. He ovat esimerkillisiä opettajia.

Viimeisimmät acaryat ovat Jagannatha Dasa Babaji, Bhaktivinoda Thakura, Gaurakisora Dasa Babaji, Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami ja Srila Prabhupada. Nyt Prabhupadan seuraajat jatkavat oppilasketjua.

YLIAISTILLINEN TIETO

Yliastillinen tietoYliaistillisen tiedon selkärangan muodostavat pyhät kirjoitukset eli sastra. Niillä tarkoitetaan Veda-kirjallisuutta. 

Srila Prabhupada käänsi, kirjoitti ja kommentoi noin 80 teosta. Bhagavad-gita, Srimad Bhagavatam (Bhagavata Purana) ja Caitanya-caritamrta ovat niistä tunnetuimmat. 

Srila Prabhupada välitti kirjoitusten luonnollisen ja aidon sanoman. Hän esitti ymmärrettävällä tavalla Vedojen johtopäätöksen ihmiselämän tarkoituksesta, sielun luonnollisesta asemasta, tietoisuudesta ja Jumalasta.

GURU, SADHU JA SASTRA

Kolmesta tiedonhankinta-menetelmästä (guru, sadhu ja sastra) kirjoitukset on keskeisin. Niin henkinen opettaja kuin pyhimyksetkin nojautuvat kirjoituksiin. Samaan aikaan guru ja sadhu varmistavat, että niiden sanoma säilyy muuttumattomana. Kaikkia kolmea tarvitaan Krishna-tietoisuuden kehittymiseen.

Srila Prabhupada luennoi